Ilona Vapper

Ilona

E-mail: ilona@mydance.ee

Kvalifikatsioon: tase 6, tantsuspetsialist ja koreograafia BA (Tallinna Ülikool)

Stiilid: show-, kaasaegne- ja jazztants ning lastetants

Täiendkoolitused:
* Esmaabi täiendkoolitus (2023)
* PBT (progressing balley technique) (2022) – kooitaja Marge Ehrenbusch
* 4-7a. väikelapse pedagoogika ja distsipliin läbi rütmika ja loovliikumise metoodika (2022) – koolitaja Zoja Mellov
* “Võimlemine – Põlva õppepäev” (2021)
* “Idla impulss” (2021)
* Liikuma Kutsuva Kooli sügisseminar (2019, 2020)
* “Häälekoolitus ja loovtants ainetundides (2020) – koolitajad Heili Lindepuu ja Jaanus Tepomees
* Pedagoogika – õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetajale (2019) – koolitajad Katrin Poom-Valickis, Kaire Kollom, Kati Au
* Suhtlemine probleemse lapsega (2019) – koolitaja Marju Koor
* Lugu liigutuse taga – liikumistegevus eelkooliealiste lastega ja harjutusvara (2018) – koolitajad Jarmo Karing ja Kärt Tõnisson
* „Liikumistunni või treeningu rikastamine laste jooga meetodeid kasutades“ (2018) – koolitaja Helina Kibar

Tantsugrupid: Peetri Kooli TG ja MyDance Esindusrühm

Lasteaiad: Peetri Lasteaed, Rännaku Lasteaed ja Männimudila Lasteaed

Ilonast lähemalt: Minu tantsutee algas Saaremaal, kus ma tegelesin iluvõimlemisega ligi 9 aastat ning rahvatantsuga kaks aastat. Ilona tundides keskendutakse eelkõige show- ja jazztantsu tehnikale, kuid vahetevahel põimitakse sisse ka akrobaatika, balleti ning kaasaegse tantsu elemente. Tundides on olulisel kohal loovuse ja julguse arendamine, kuid tegeletakse ka füüsisega läbi jõu- ja vastupidavusharjutuste. Tundides analüüsitakse tantsuvideosid, testitakse kehalisi võimeid ning antakse üksteisele tagasisidet. Oluline on, et tantsija naudiks erinevaid liikumisviise, areneks mitmekülgselt, oskaks tantsu mõtestada ja tunneks end olulise osana tantsukultuuri kandmises. Lisaks MyDance Tantsuklubis tantsu õpetamisele tegutseb ta ka liikumis-ja rütmikaõpetajana üldhariduskoolis, tegev tantsijana (vene karaktertantsud) ning kirjutab artikleid tantsu arvutajana.
Ilona on tantsuõpetaja MyDance Tantsuklubis 2015. aastast.