Kiisupere Lasteaed | Sõimerühmad

Tantsutunnid toimuvad:

  • Esmaspäev: 15:45 - 16:15 sõimerühmad

Kuutasu: 20 eurot

Hooaja 2020/2021 esimene tantsutund toimub 5. oktoobril

Registreeru tantsutundi »

Tantsutunnid sõimerühmades

Tibupoegade tantsutund
Ootame kõiki 1-3 aastaseid sõimerühma lapsi tantsima. Tantsutunnid toimuvad õhtusel ajal, lasteaia ruumides ning võimalusel koos.
Eesmärgiks on rõõmu tunda liikumisest, teiste lastega suhtlemisest ja teha esimesed sammud maagilisse tantsumaailma.

Tantsuline ja mänguline liikumine soodustab:

  • tasakaalu arengut läbi muusika;
  • koordinatsiooni;
  • tähelepanu ja järjepidevust;

Tibupoegade tantsutunnis osalevad kõndivad 1-3 aastased sõimerühma lapsed, võimalusel koos emmede või issidega. Tantsutunnid toimuvad päevasel ajal lasteia ruumides. Tantsuline ja mänguline liikumine soodustab lapse kehalist kui ka vaimset arengut. Tundides harjutatakse erisuunalist liikumist, tasakaalu ja koordinatsiooni.

Õpitakse hoidma tähelepanu, arendatakse pingutamise oskust ja järjepidevust ning tantsulistliikumist et toetada lapses järk-järgult füüsilist ja vaimset arengut. Maast madalast lapse arengus on tähtis, et tehakse läbi kõik olulised arenguetapid, kus üks omandatud oskus järgneks teisele. Arendamisele kaasame abivahendeid nagu värvilised esemed, nöörid, pallid jpm. Tantsutunnis saavad kõndivad lapsed osaleda üksi kui ka koos emme või issiga. Lapsega mängides, tantsides ja liikudes saab lapsevanem teadlikumaks lapse füüsilist arengut toetavatest harjutustest ja saab neid oskusi igapäevaselt kasutada ka väljaspool tantsutundi.

Eesmärgiks on rõõmu tunda liikumisest, teiste lastega suhtlemisest ja teha esimesed sammud maagilisse tantsumaailma. Rühmad komplekteeritakse hooaja alguses lähtudes lapse vanusest ja füüsilistest oskustest.