Kiisupere Lasteaed | Sõimerühmad

Tantsutunnid toimuvad:

  • Esmaspäeval kell 10:00-10:30

Õpetaja: Katrina Oja

Kuutasu: 29 eurot

Hooaja 2022/2023 esimene tantsutund toimub 03.10.2022. Terve hooaja vältel on esimene tantsutund tutvumistund ning kui peale proovimist ei soovi jätkata tantsimisega, siis tutvumistund on tasuta!

Registreeru tantsutundi »

Ootame kõiki 1-3 aastaseid sõimerühma lapsi tantsima.
Eesmärgiks on rõõmu tunda liikumisest ja teiste lastega suhtlemisest.

Tantsuline ja mänguline liikumine soodustab:

  • tasakaalu arengut läbi muusika;
  • koordinatsiooni;
  • tähelepanu ja järjepidevust;

Tantsuline ja mänguline liikumine soodustab lapse kehalist kui ka vaimset arengut. Tundides harjutatakse erisuunalist liikumist, tasakaalu ja koordinatsiooni.

Õpitakse hoidma tähelepanu, arendatakse pingutamise oskust ja järjepidevust ning tantsulist liikumist, et toetada lapses järk-järgult füüsilist ja vaimset arengut. Maast madalast on lapse arengus tähtis, et tehakse läbi kõik olulised arenguetapid, kus üks omandatud oskus järgneks teisele. Arendamisele kaasame abivahendeid nagu värvilised esemed, nöörid, pallid jpm.